Privacyverklaring

Videpot, gevestigd aan Videpot 24440 Nojals-et-Clotte (Vuidepot), Frankrijk, Ralf en Bianca van Kempen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Gegevens contactformulier:
We gebruiken de persoonsgegevens uit het contactformulier of e-mail alleen om met je in contact te treden, met je te kunnen communiceren en je te informeren. We gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden.


Ook als je ons tijdens de kennismakingsfase gegevens verstrekt, gebruiken we deze gegevens alleen om met je in contact te treden, met je te communiceren en om je te informeren.
Als er uit dit eerste contact geen verdere boeking tot stand komt, dan worden de gegevens zes maanden na ontvangst verwijderd.

Denk hierbij bij aan de volgende gegevens:
• Voornaam
• Naam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer/ mobiel nummer
• E-mailadres

Deze gegevens zijn uitsluitend voor eigen gebruik en zullen zonder jouw toestemming niet met derden worden gedeeld.

Waarom is dat nodig?

Videpot heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om diensten uit te kunnen uitvoeren. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Videpot verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het leveren van de dienst.
• Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder door Videpot.
• Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om je te informeren over wijzigingen in de diensten en producten van Videpot.
• Het in rekening brengen van de dienstverlening en afhandelen van jouw betaling.
• Videpot verwerkt ook persoonsgegevens als dat wettelijk verplicht is, zoals gegevens nodig voor de belastingaangifte.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Videpot bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We moeten ons wel houden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo verplicht de Belastingdienst ons alle factuurgegevens zeven jaar te bewaren. Persoonsgegevens waar dit niet voor geldt en die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan twee jaar na afloop van de boeking bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Delen met anderen

Zonder je toestemming delen we je gegevens niet met andere partijen, behalve als we daartoe verplicht zouden zijn op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of soortgelijke gronden. Dit geldt niet alleen voor schriftelijke (persoons)gegevens, maar voor alles dat we in het kader van de dienstverlening bespreken. Ingeschakelde derden van Videpot hebben in het kader van de dienstverlening inzage in je gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@videpot.nl. We maken dan een afspraak met je, omdat je je hiervoor altijd moet legitimeren. Dit is noodzakelijk om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Videpot neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via 06 54 773 093 of via info@Videpot.nl.

Wijziging van privacybeleid

Videpot behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Videpot of per e-mail. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Meer informatie 

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Videpot kun je contact opnemen met ons via de contactgegevens die staan vermeld op de website. Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven